• echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek en op tegenspraak
  • zaken betreffende alimentatie / levensonderhoud
  • zaken betreffende een omgangsregeling
  • zaken betreffende ouderlijk gezag
  • arbeidszaken
  • huurzaken
  • incassozaken
  • bezwaar- en beroepsprocedures (algemeen) bestuursrecht
  • fiscale bezwaar- en beroepsprocedures voor particulieren
    waaronder W.O.Z.- aanslagen en aanslagen inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen.