Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Vul aub hier alle velden in. U hoort spoedig van ons.

*Vereiste informatie.

Persoonlijke gegevens Man:

Achternaam *
Al uw Voornamen *
Adres waar u ingeschreven staat *
Postcode *
Plaatsnaam *
Land *
Telefoonnummer *
Emailadres *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *
Sinds wanneer in Nederland wonend? *
Netto Maandinkomen *
Bruto Maandinkomen *
Laatste Loon volgens laatste Jaaropgave *
Heeft u pensioen opgebouwd? *

 Het Huwelijk

In welke gemeente bent u getrouwd? *
Wat is de datum van het huwelijk? *

Pensioenverdeling

Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen zal door ons volgens de Wet verevening pensioenrechten verevend worden:

 De echtelijke woning

Bezit u een huurwoning of een koopwoning? *
Adres woning *
Postcode woning *
Plaats woning *
Wie krijgt het woonrecht van de echtelijke woning?


Omgangsregeling

Bij wie zullen de kinderen woonachtig zijn?
Vink hier aan wat de door u gewenste omgang is met de kind(eren) [sel] Een weekend in de 14 dagen heeft de man/vrouw het recht met de kinderen om te gaan. Hij zal hen hiertoe op vrijdag 18.00 uur/zaterdagochtend om 09.00 uur bij het huis van de man/vrouw afhalen en er voor zorgen dat zij op zondagavond uiterlijk om 16.30/ 19.00 uur weer thuis zijn.


Vakanties

Voorts heeft de man/vrouw het recht de kinderen in de grote vakantie gedurende een aaneengesloten periode van twee weken bij zich te hebben alsmede op 2e Kerst- en 2e Paasdag. Partijen zullen tijdig overleg plegen over de grote vakantie, in ieder geval voor 1 februari van het desbetreffende jaar. selecteer hieronder

Vakanties

 

 

Persoonlijke gegevens Vrouw:

Meisjesnaam *
Al uw voornamen *
Adres waar u ingeschreven staat *
Postcode *
Plaatsnaam *
Land *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *
Sinds wanneer in Nederland wonend? *
Netto maandinkomen *
Bruto maandinkomen *
Laatste loon volgens laatste jaaropgave *
Heeft u een pensioen opgebouwd? *

Uit het huwelijk geboren minderjarige kinderen
Vul hieronder in: de volledige voornamen, achternaam,
geboortedatum en geboorteplaats van alle minderjarige kinderen in.

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Kinderalimentatie

Maandelijks zal bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand als bijdrage in zijn/haar levensonderhoud betaald woorden door: *
Bedrag maandelijkse Kinderalimentatie *


Alimentatieberekening

Wij kunnen de hoogte van de eventueel te betalen kinder- en/of partneralimentatie niet bepalen en kiezen ervoor om tegen een meerprijs van € 178,00 inclusief BTW de alimentatie te laten berekenen: *

 

Ouderlijk gezag

Geef hier aan wie van u het ouderlijk gezag over de kind(eren) krijgt. Normaal gesproken behoudt u beiden het ouderlijk gezag over de kind(eren). *
Wij bepalen de omgang in onderling overleg. Anders, namelijk: *
Tekens over:


De verdeling van de boedel

Boedelverdeling *
Echtscheidingsconvenant Ik adviseer u om gebruik te maken van een echtscheidingsconvenant. Wilt u een voorbeeld echtscheidingsconvenant toegestuurd krijgen die u verder samen invult? *

 

Lees hier ons Privacy Statement